Vergoedingen

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Prothesen en orthesen worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits deze zijn voorgeschreven door een medisch specialist en er sprake is van langdurig gebruik. Sommige voorzieningen worden niet standaard vergoed en hierbij heeft u vooraf toestemming nodig vanuit uw zorgverzekeraar. Wij weten van de meeste voorzieningen of deze wel of niet vergoed worden. Maakt u gerust eens een afspraak om uw wensen te bespreken. Of raadpleeg bij uw zorgverzekeraar.


Bruikleen prothesen

Bij sprake van vergoeding, vallen prothesen bij de meeste zorgverzekeraars niet onder het eigen risico en worden deze in bruikleen verstrekt. Dit betekent dat de prothese niet uw eigendom is, maar dat van de instrumentmakerij (in dit geval Rijndam Orthopedietechniek). Daarom moet er een bruikleenovereenkomst worden getekend.


Sportvoorzieningen

Bij de meeste zorgverzekeraars worden voorzieningen die alleen voor sport bedoeld zijn, niet vergoed. Als de sportvoorziening niet wordt vergoed, kijken wij graag samen met u naar andere mogelijkheden om een sportvoorziening toch mogelijk te maken. We werken samen met diverse fondsen en wij bieden uitprobeermogelijkheden.


Veranderingen vergoedingen

Er is veel veranderd rondom vergoedingen. Voorzieningen worden nu in jaartarieven en clustertarieven vergoed. Hierdoor kan het zijn dat een voorziening die in het verleden is geleverd niet automatisch opnieuw kan worden geleverd. Daarnaast kan het zijn dat de kosten van een voorziening hoger zijn dan het clustertarief vergoed. In deze gevallen zoeken onze instrumentmakers samen met u naar een zo goed mogelijke oplossing. Hierbij wordt de vergoeding die de zorgverzekeraar beschikbaar stelt meegenomen in de keuze van uw voorziening.

U kunt altijd een afspraak met ons maken om uw wensen te bespreken.