Armprothesen

Een armprothese is een op maat gemaakt hulpmiddel dat (een deel van) uw arm vervangt. Dit kan zijn na een amputatie of door een aangeboren aandoening. Met een armprothese ervaart u minder beperkingen en kunt u (weer) zoveel mogelijk zelfstandig functioneren.

Bij het kiezen van de prothese is het belangrijk om te weten waarvoor u de prothese wilt gebruiken. Wilt u de prothese bij alle dagelijkse activiteiten gebruiken of alleen bij bepaalde activiteiten of hobby’s? Hoeveel precisie en kracht is daarbij nodig? Verwacht u dat de prothese vuil wordt bij het gebruik? En wat denkt u van het uiterlijk van uw prothese?


Soorten armprothesen

Er zijn veel verschillende soorten armprothesen. Wij kijken graag samen met u naar de beste voorziening die past bij u. Wij verdelen de armprothesen onder passieve en actieve armprothesen. Passieve prothesen kunnen niet worden laten bewegen. Actieve prothesen kunnen wel worden bewogen, elektrisch of met behulp van uw eigen lichaam (lichaamsbekrachtigd).

 

Passieve armprothesen

Cosmetische prothese

Een cosmetische prothese ziet eruit als een gewone arm, maar kan niet bewegen. Naast armen is het ook mogelijk om cosmetische vinger- of handprothesen te maken, bij het missen van vingers of de hand.

 

Prothese met koppelstukken

Prothese met koppelstukken

Dit is een aangemeten koker, waaraan verschillende aanpassingen gekoppeld kunnen worden. Een prothesefitting met aanpassing is bedoeld voor een bepaalde taak, zoals eten, muziek maken, lichamelijke verzorging etc.

 

Sportprothese arm

Sportprothese

Het is ook mogelijk om een sportprothese te maken, voor bijvoorbeeld fitness, fietsen of motorrijden. Sportprothesen worden vaak niet vergoed door de zorgverzekering, maar er zijn nog andere mogelijkheden waarin wij graag met u meedenken.

 

Actieve armprothesen

Lichaamsbekrachtigde prothese

Een lichaamsbekrachtigde armprothese kunt u bewegen met uw eigen lichaamskracht. Aan de prothese zitten kabels die met een schouderbandage om uw schouder zitten. De haak opent en sluit door uw schouderbeweging.

 

Mhand prothese

Verstelbare hand of vingers

Mechanische handen of vingers worden zonder kabels of motoren bediend. De hand of vingers sluit(en) bijvoorbeeld als iets tegen de palm van de hand, vingers of duim drukt. Een voorbeeld is de mHand Adapt.

 

Myo-elektrische prothese

De myo-elektrische armprothese vangt signalen van uw armspieren op via elektrodes in de prothese, waardoor de prothese kan bewegen. U kunt hieraan bijvoorbeeld een siliconen hand of een grijphaak koppelen, die u zelf kunt omwisselen. Ook zijn er geavanceerde myo-elektrische prothesehanden, met meerdere beweegbare vingergewrichten.

 


Gespecialiseerd hand- en armteam

Bij Rijndam Orthopedietechniek bent u verzekerd van een deskundige behandeling op basis van actuele kennis, techniek en innovatie. Wij werken hierbij samen met het Expertise Team Rotterdam Arm Hand EXTRAH van locatie Erasmus MC. Een combinatie van gespecialiseerde artsen en behandelaren, technici en orthopedisch instrumentmakers zorgen voor de juiste begeleiding. Zowel tijdens uw revalidatie, als bij de keuze voor de armprothese.


Hoe verloopt het proces?

Het eerste bezoek

Wanneer er een hulpvraag voor een prothese is, wordt er een afspraak met de ergotherapeut en instrumentmaker ingepland. Hierin wordt besproken wat u allemaal wilt kunnen met uw prothese. Samen zoeken we naar de prothese die het beste aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. We werken daarbij volgens een landelijk protocol voor het voorschrijven van armprothesen. 

Aanmeten

Bij het aanmeten van uw prothese meet de orthopedisch instrumentmaker uw maten op. Vervolgens maakt de instrumentmaker een gipsafdruk of maakt hij een afdruk door te scannen. Na het aanmeten duurt het ongeveer een twee/drie weken voordat de proefkoker klaar is.

Passen

Tijdens de eerste pasafspraak past u de proefkoker. De instrumentmaker past de proefkoker aan tot de juiste pasvorm. Vervolgens komt u terug voor een tweede pasafspraak om de lengte en stand van de prothese te beoordelen. Wanneer de maten van de proefkoker voldoen, maken we de prothese definitief.

Afleveren

Tijdens de derde afspraak krijgt u de armprothese mee. Tijdens de aflevering geeft Rijndam Orthopedietechniek u de volgende informatie:

 • Gebruiksaanwijzing;
 • Instructie voor onderhoud;
 • Informatie over de voorkomende huidproblemen en het herkennen hiervan;
 • Wat te doen bij problemen met het hulpmiddel of uw huid;
 • Afsprakenkaartje met nieuwe afspraak of ons telefoonnummer;
 • Informatie over trainingsmogelijkheden. Is het uw eerste prothese? Dan sluit uw ergotherapeut aan bij deze afleverafspraak en gaat u meteen aan de slag met oefenen met uw prothese.

Onderhoud

Een prothese is een gebruiksvoorwerp, maar het is belangrijk dat u er zorgvuldig mee omgaat. De mate van slijtage hangt namelijk af van hoe u de prothese gebruikt en onderhoud. Bij de aflevering van uw prothese geeft Rijndam Orthopedietechniek u uitgebreid uitleg over het gebruik, onderhoud en schoonmaken van uw prothese. 

Nazorg

In het eerste jaar nadat u uw prothese hebt gekregen komt u na ongeveer zes weken en na drie maanden bij Rijndam Orthopedietechniek terug voor controleafspraken. U kijkt samen met uw instrumentmaker en de arts of de prothese aan de eisen voldoet. Als dat niet het geval is of als uw arm bijvoorbeeld veranderd is door het dragen, dan passen we uw prothese aan. Rijndam Orthopedietechniek maakt graag direct vervolgafspraken. U kunt ook altijd contact met ons opnemen via tel. 010 - 241 25 55.

Wanneer contact opnemen?

Bel Rijndam Orthopedietechniek als:

 • De prothese te strak zit: uw arm wordt blauw, u ziet striemen op uw arm of u voelt vreemde tintelingen;
 • De prothese te wijd is: de prothese zakt af of draait;
 • De prothese vreemde geluiden maakt;
 • De prothese minder goed functioneert;
 • U blaren of andere huidproblemen krijgt.

Rijndam Orthopedietechniek is bereikbaar telefoonnummer 010 - 241 25 55.


Eerst een prothese testen?

Dat kan met de Xperience Prothese, onze innovatieve testprothese. Het is de eerste individueel aan te passen armkoker voor kinderen en volwassenen met een aanlegstoornis of amputatie van de onderarm of pols-exarticulatie. Dankzij de Xperience Prothese krijgt u een reëel beeld van wat de uiteindelijke prothese in de praktijk kan betekenen en hoe deze gaat voelen aan uw arm. 

Hiermee kunt u een weloverwogen keuze maken om wel of geen armprothese te gaan dragen. Ook kunt u op gemakkelijk verschillende typen prothesen vergelijken.

Xperience Prothese

Folders

Armprothese aanmeten
Onderhoud armprothesen
Prothesehandschoenen
Service na levering van uw voorziening
Sporten met een (sport)prothese
Auto- en motorrijden met een prothese
Patiëntenverenigingen